Αρχική σελίδα > Ιστορικά στοιχεία

Η Στοά τού Βιβλίου

Ιστορικά στοιχεία

Η Στοά του Βιβλίου

Η Στοά τού Βιβλίου ιδρύθηκε τον Ιούνιο τού 1996 από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Αποτελεί μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κέντρο Πολιτισμού στην Αθήνα, ως συμβολή στην αναζήτηση και τον συγκερασμό μέσω τού βιβλίου, των ιδεών τού παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος.

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Το 1836 τρεις φωτισμένοι Έλληνες, ο Ιωάννης Κοκκώνης, ο Γεώργιος Γεννάδιος και ο Μισαήλ Αποστολίδης αποφάσισαν να ιδρύσουν, μαζί με άλλους εβδομήντα επιφανείς Έλληνες, την "Εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία" με σκοπό "την προαγωγήν τής παιδείας τού ελληνικού λαού".

 

Αρσάκειο Μέγαρο

 

Το Μέγαρο τού Αρσακείου, σε αυστηρό κλασικό ρυθμό και με λιτή διακόσμηση, κτίσθηκε σε σχέδια τού αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου.

Η Στοά Αρσακείου

 

Η Στοά Αρσακείου εντυπωσιάζει με τη γυάλινη οροφή της στο κέντρο τής οποίας διαμορφώνεται γυάλινος επίσης θόλος, επιτρέποντας έτσι στο φυσικό φως να διαχέεται στον χώρο.

 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2019