Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Προηγούμενοι κύκλοι

Προηγούμενοι κύκλοι

 

34ος Κύκλος

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2018

 

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

"Λόγος: το σώμα τού θεάτρου
Απλά μαθήματα ζωής και παράστασης"

Δημήτρης Λιγνάδης

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Τρίτη και ώρα 17.00-18.30

 

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

"Εισαγωγή στη φιλοσοφία τού Αριστοτέλη"
Βασίλης Κάλφας

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Τρίτη και ώρα 19.30-21.00

 

6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

"Όψεις τού βυζαντινού κόσμου"

Αθανάσιος Μαρκόπουλος, συντονιστής τής ενότητας

Ηλίας Αναγνωστάκης, Ιωάννης Βάσσης,
Μαρία Λεοντσίνη, Μαρίνα Λουκάκη,
Νικόλαος Μαλιάρας, Σοφία Μεργιαλή – Σαχά

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Πέμπτη και ώρα 17.00-18.30

 

6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

"Διαμάχες συγγραφέων στη νεοελληνική λογοτεχνία"

Δημήτρης Δημηρούλης

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη και ώρα
19.30-21.00


5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

"Η Ελλάδα στον κόσμο"

Δρ Κωνσταντίνος Φίλης

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα και
ώρα 17.00-18.30

 
Στοά τού Βιβλίου © 1996-2019