Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Προηγούμενοι κύκλοι

Προηγούμενοι κύκλοι

 

17ος Κύκλος

Μάιος - Ιούνιος 2012

 

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τόποι, τρόποι, λειτουργίες
(Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα
και ώρα 19.30-21.00)

Δημήτρης Μαρωνίτης

 

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ιστορική τοπογραφία και πολεοδομικά των Αθηνών, 18ος-19ος αι.
(Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη
και ώρα 19.30-21.00)

Μανόλης Κορρές

 

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κύκλος μαθημάτων όπου παρουσιάζονται σημαντικά ελληνικά
ιστοριογραφικά έργα, που λειτούργησαν ως καθρέπτης και
κατέγραψαν σημαντικές φάσεις τής ελληνικής ιστορίας.

(Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη
και ώρα 19.30-21.00)

Ευάγγελος Χρυσός

 

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη: μαγικές πολιτείες
(Οι «χαμένες πατρίδες» ως «λογοτεχνικές» πόλεις)

(Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη
και ώρα 17.00-18.30)

Ερασμία - Λουίζα Σταυροπούλου-Αλεξίου

 

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τομές στο σύγχρονο θέατρο
(Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη
και ώρα 17.00-18.30)

Κώστας Γεωργουσόπουλος


Στοά τού Βιβλίου © 1996-2019