Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Προηγούμενοι κύκλοι

Προηγούμενοι κύκλοι

 

35ος Κύκλος

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018

34ος Κύκλος

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2018

 

33ος Κύκλος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017

 

32ος Κύκλος

Μάιος - Ιούνιος 2017

 

31ος Κύκλος

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017

 

30ός Κύκλος

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016


29ος Κύκλος

Μάιος – Ιούνιος 2016

 

28ος Κύκλος

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2016

 

27ος Κύκλος

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2015

 

26ος Κύκλος

Μάιος - Ιούνιος 2015

25ος Κύκλος

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015

 

24ος Κύκλος

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014

 

23ος Κύκλος

Μάιος - Ιούνιος 2014

 

22ος Κύκλος

Ιανουάριος - Απρίλιος 2014

 

21ος Κύκλος

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013

 

20ός Κύκλος

Μάιος - Ιούνιος 2013

 

19ος Κύκλος

Ιανουάριος - Μάρτιος 2013

 

18ος Κύκλος

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012

 

17ος Κύκλος

Μάιος - Ιούνιος 2012

 

16ος Κύκλος

Ιανουάριος – Μάρτιος 2012

 

15ος Κύκλος

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2011

 

14ος Κύκλος

Μάϊος – Ιούνιος 2011

 

13ος Κύκλος

Ιανουάριος – Μάρτιος 2011

 

12ος Κύκλος

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2010

 

11ος Κύκλος

Μάιος – Ιούνιος 2010

 

10ος Κύκλος

Ιανουάριος – Μάρτιος 2010

 

9ος Κύκλος

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2009

 

8ος Κύκλος

Μάϊος - Ιούνιος 2009

 

7ος Κύκλος

Ιανουάριος - Μάρτιος 2009

 

6ος Κύκλος

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008

 

5ος Κύκλος

Μάϊος - Ιούνιος 2008

 

4ος Κύκλος

Ιανουάριος - Μάρτιος 2008

 

3ος Κύκλος

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2007

 

2ος Κύκλος

Μάϊος - Ιούνιος 2007

 

1ος Κύκλος

Ιανουάριος - Μάρτιος 2007

 

 


Στοά τού Βιβλίου © 1996-2019