Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα 35ου Κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


Η ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη από τον Μακιαβέλι
στην εποχή των επαναστάσεων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19.30-21.00

 

Πασχάλης Κιτρομηλίδης
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών1. Δευτέρα 8 Οκτωβρίου
Machiavelli: Πολιτικός ουμανισμός και η αυτονομία τής πολιτικής

 

2. Δευτέρα 15 Οκτωβρίου
Hobbes: Το μοντέρνο κράτος και η ιδέα τής κυριαρχίας

 

3. Δευτέρα 22 Οκτωβρίου
Locke: Η πολιτική ως η τέχνη των διακρίσεων: καταπίστευμα, επανάσταση, ανοχή

 

4. Δευτέρα 29 Οκτωβρίου
Montesquieu: Το πνεύμα των νόμων

 

5. Δευτέρα 5 Νοεμβρίου
Rousseau: Ισότητα, ελευθερία και το αίτημα τής νομιμότητας 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2018