Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα 24ου Κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύµατα

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και
ώρα 17.00-18.30

 

Γρηγόριος Κωσταράς

Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Συντονιστής τής ενότητας


1. Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
Γρηγόριος Κωσταράς
Ποιος φοβάται τη φιλοσοφία;
Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες, τις μεθόδους και τα προβλήματα τής φιλοσοφίας

2. Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Βασίλειος Γαϊτάνης
Αναπληρωτής καθηγητής, Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στον υπαρξιακό φιλόσοφο Μ. Χάιντεγγερ


3. Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Νικόλαος Χρόνης
Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η επικαιρότητα τής «Σχολής τής Φραγκφούρτης»


4. Δευτέρα 3 Νοεµβρίου

Βασίλειος Γαϊτάνης
Σύγχρονες θεωρίες για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

 

5. Δευτέρα 10 Νοεµβρίου
Γρηγόριος Κωσταράς
Το άχθος τής υπάρξεως και το «δώρον» τής ζωής


 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2014