Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Όροι συμμετοχής

 

Παρακολούθηση

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Λόγου τής Στοάς τού Βιβλίου και ταυτόχρονα μέσω βιντεοπροβολέα στην παρακείμενη Αίθουσα Τέχνης.
Ανάλογα με την ώρα προσέλευσης οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής αίθουσας. Η ηχογράφηση και η βιντεοσκόπηση των μαθημάτων δεν επιτρέπεται.


Βεβαιώσεις παρακολούθησης

Θα δίδονται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερεις (4) παρουσίες από τον κύκλο των πέντε (5) μαθημάτων.

 

Δήλωση ενδιαφέροντος

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ηλεκτρονικά.

Εναλλακτικά μπορούν να τη συμπληρώσουν εντύπως
στα γραφεία τής Στοάς τού Βιβλίου ή να αποστείλουν την τελευταία σελίδα του εντύπου με φαξ στο 210-3310090.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Οικονομική συμμετοχή στο κόστος των μαθημάτων

Προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων τού προγράμματος έχει προσδιοριστεί να καταβάλλεται για την παρακολούθηση κάθε σειράς πέντε (5) μαθημάτων το ποσό των 50 ευρώ.

Σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δεύτερη σειρά μαθημάτων παρέχεται έκπτωση 15%.

Σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν και πέραν τής δεύτερης σειράς παρέχεται έκπτωση 20% ανά σειρά.

Oι φοιτητές και οι άνεργοι δικαιούνται έκπτωση 30%.

 


 

H Στοά τού Bιβλίου διατηρεί το δικαίωμα τυχόν αλλαγών στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ενημερώνονται οι παρακολουθούντες κυρίως μέσω τής ιστοσελίδας της.

 

 

 

 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2019