Ελεύθερο Πανεπιστήμιο


Πρόγραμμα 36ου Κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ελλάδα και Βαλκάνια 1870-1989


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ημέρα Πέμπτη και
ώρα 17.00-18.30

 

Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών1. Πέμπτη 21 Μαρτίου

Εισαγωγή: Βαλκάνια και Έλληνες στη νεότερη εποχή. Γεωγραφία και Ιστορία. Τα Βαλκάνια των εθνών-κρατών και η αναγκαιότητα μιας ελληνικής περιφερειακής πολιτικής, 1800-1885

 

2. Πέμπτη 28 Μαρτίου
Οι πιέσεις τού Μακεδονικού ζητήματος, 1878-1912

 

3. Πέμπτη 4 Απριλίου
Η εδαφική διευθέτηση: Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1912-1919

 

4. Πέμπτη 11 Απριλίου
Μεσοπόλεμος, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η είσοδος στη μεταπολεμική εποχή, 1919-1949

 

5. Πέμπτη 18 Απριλίου
Αναζητώντας τη σταθεροποίηση: η Ελλάδα και τα μεταπολεμικά Βαλκάνια, 1950-1989

 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2020