Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα 17ου Κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τόποι, τρόποι, λειτουργίες


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα
και ώρα 19.30-21.00.

 

Δημήτρης Μαρωνίτης
Καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


1. Δευτέρα 14 Μαΐου
Προφορικός λόγος και μετάφραση. Ενδιάθετος λόγος και μετάφραση:
Η μετάφραση μεταξύ φράσης και παράφρασης
Γραφή – Ανάγνωση – Μετάφραση (μπρος πίσω)


2. Δευτέρα 21 Μαΐου
Διαγλωσσική και ενδογλωσσική μετάφραση:
Ιστορικό και εκτιμήσεις τής ενδογλωσσικής μετάφρασης


3. Δευτέρα 28 Μαΐου
Τρόποι και τύποι ενδογλωσσικής μετάφρασης:
Συμβατικές διακρίσεις: λογοτεχνική, φιλολογική, σχολική,
παρασχολική μετάφραση
Υποχρεωτικές διακρίσεις: ποίηση και πεζογραφία


4. Δευτέρα 11 Ιουνίου
Όροι και όρια ενδογλωσσικής μετάφρασης:
Μεταφραζόμενη και μεταφραστική γλώσσα
Αρχαιογλωσσία και νεογλωσσία: ισόρροπες και ανισόρροπες σχέσεις


5. Δευτέρα 18 Ιουνίου
Παραδοσιακή και νεωτερική ενδογλωσσική μετάφραση:
Εξωτερικό μέτρο και εσωτερικός ρυθμός
Λεξιλόγιο, ύφος και ήθος τής μεταφραστικής γλώσσας


 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2019