Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα 17ου Κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ιστορική τοπογραφία και πολεοδομικά των Αθηνών,
18ος-19ος αι.


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη
και ώρα 19.30-21.00.

 

Μανόλης Κορρές
Καθηγητής Ιστορίας τής Αρχιτεκτονικής τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου


1. Τετάρτη 16 Μαΐου
Οδικό δίκτυο (γενικά χαρακτηριστικά και κατηγορίες, εξέλιξη)

 

2. Τετάρτη 23 Μαΐου
Η μελέτη των αθηναϊκών μνημείων έως το 1821 (Stuart & Revett, Fauvel, Leak, Hallerstein κ.ά.)


3. Τετάρτη 30 Μαΐου
Υδραυλικά έργα (Αδριάνειον, Κοντίτο, βρύσες, φρέατα κ.ά.)


4. Τετάρτη 6 Ιουνίου
Τα αθηναϊκά σπίτια (μεγάλες οικίες, τύποι λαϊκών οικιών, εξέλιξη)


5. Τετάρτη 13 Ιουνίου
Τοπωνυμικά των Αθηνών (περιοχές, μνημεία, τοπόσημα, οδοί κ.ά.)


 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2019