Αρχική σελίδα > Δραστηριότητες

Δραστηριότητες τής Στοάς τού Βιβλίου

Κ. Γεωργουσόπουλος

Δραστηριότητες

Η Στοά του Βιβλίου, ένα σημείο αναφοράς στο πολιτιστικό τοπίο της Αθήνας, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον τομέα της παραγωγής πολιτισμού, διοργανώνοντας εκθέσεις, καθιερώνοντας θεματικούς κύκλους με άξονα το βιβλίο και συμμετέχοντας στη με οποιονδήποτε τρόπο ανάπτυξη της φιλανάγνωσης, με στόχο τη διεύρυνση του σύγχρονου προβληματισμού στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης.

 

 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2019